สมัครสหกิจ

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4


Latest News
About Us

In 1999, A-HOST Company Limited (A-HOST) was founded by a group of IT Professional who has strong aspiration and commitment to establish the first “Application Hosting Service” company as a new emerging IT Service business. Being the first in Hosting Services, A-HOST is able to lead this new trend of Application Service Providing business before anyone else in the Thailand market.

Having arisen to the new 21 century, A-HOST continued to expand with our new Business Unit as an “Oracle Value-Added Distributor” and currently become one of the leading Oracle partners among a few “Oracle Platinum Partners” in Thailand. A-HOST has continuous and consistent growth in term of both revenue and organization since establishment.

In 2011, A-HOST has stepped forward to the new challenging business to be an “IBM Premier Business Partner” as a distributor of IBM Hardware and Software products. This is the crucial move of A-HOST to be able to strengthen our products and services portfolio to offer our customers the best-of-breed technology that perpetually helps boosting their growth speedily and steadily.

We position ourselves to be a leading information technology services company with consistent records of successfully delivering services for IT Solutions in partnership with the world-class Software and Hardware vendors including IBM and Oracle as well as the well-accepted international consulting firms. Our ability to deliver quality services is a result of our business process and technical expertise, coupled with our superior understanding of the advanced technology and our focus on IT solutions. We maintain a large pool of competent and certified human resources, with comprehensive skills, service-minded, efficient processes and tools to help the customers achieve their business goals.

Skill: System Engineer

[1] Operating System UNIX Linux, AIX, SUN Solaris, Windows 2000/2003/2008, Windows 7

[2] Oracle or IBM DB2 Database Administration Oracle Database Admin., Backup & Recovery, Database Cluster, Data-Guard installation and configurations

[3] Oracle Weblogic or IBM WebSphere Administration

J2EE Application Server Admin., Deployment, Trouble Shooting and Tuning

[4] Oracle Applications Administration EBS Installation, Configurations and Cloning Oracle Applications

[5] Programming Language Basic SQL + Perl + Shell Scripts

[6] Networking


Skill: Programmer

[1] Enterprise Resource Planning Consultant/Implementer:

 • ภาษาสอบถามฐานข้อมูล SQL, PL/SQL
 • Oracle Report11g, Oracle Form11g หรือ Microsoft .NET เพื่อใช้กับ Microsoft Dynamics (ERP)

[2]Business Intelligence Consultant/Implementer:

 • SQL basic and Analytic Functions (Advanced SQL),PL/SQL
 • OWB,OBIEE,Cognos,Pentaho

[3]Application Developer:

 • Java, JavaScript, HTML5, CSS, PL/SQL, IBM CLP, .NET
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Business Processes
 • Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์) และ/หรือ SOA
 • การใช้ Java Tool ชั้นสูง หรือ Framework พวก Oracle ADF, IBM Eclipse, Oracle APEX, Microsoft .NET
 • Mobile Developer

Job Vacancy :Co-Ed

 • Programmer
 • System Engineer

Events

A-HOST Career Opportunities

Contact Us

We would be glad to receive your questions, information requests, comments, and suggestions related to our services. To contact us, please contact directly as per our address below or leave us a message by using the following form and e-mail.

A-HOST Company Limited

Address :   SM Tower 21 st Floor, 979/53-55 Phaholyothin Rd., Samsennai, Phyatai, Bangkok 10400
Tel. : (66) 2298-0625 to 32
Fax. : (66) 2298-0053
Email : Premsinee@a-host.co.th (HR MANAGER )